Pass, visum och vaccinationer

Läs mer om vad som gäller dit du ska resa på polisens webbplats om pass.

Reseinformation från Sveriges Ambassader: Här kan du hitta reseinformation om landet du ska till direkt från svenska utlandsmyndigheter. Förutom information om rådande läge finns tips och råd gällande vård och försäkringsskydd. Tänk på att i vissa fall så ansvarar en viss ambassad också för närliggande länder.

För information om eventuella vaccinationer ber vi dig kontakta en vaccinationsbyrå.