Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Reseförsäkring

Res aldrig utan en ordentlig reseförsäkring. Oftast ingår en grundläggande reseförsäkring i din hemförsäkring eller kortförsäkring, men för att få ett fullgott skydd bör du teckna en kompletterande försäkring. EverTrek erbjuder via Gouda marknadens främsta reseförsäkringar.

! De reseförsäkringar vi erbjuder via Gouda gäller även i relation till Covid-19 och trots UD:s avrådan. Tänk på att många hemförsäkringar har undantag för pandemi.

Läs de fullständiga villkoren för Reseförsäkring/ Seniorreseförsäkring här

Räkna ut belopp och teckna din reseförsäkring här

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd (Avbeställningsförsäkring) ingår inte i resans pris. Vi samarbetar med Gouda om du önskar att komplettera din resa med avbeställningsförsäkring. Kostnaden för avbeställningsförsäkring inklusive förlorat syfte med resan är 6% av försäkringsbeloppet (resans pris). Om du själv köpt flyg-, tåg- eller färjebiljetter separat så kan du välja att även räkna in kostnaden för dessa i försäkringens totalbelopp.
Obs! Avbeställningsskydd måste tecknas och betalas innan inbetalning av anmälningsavgiften. Om resan i sin helhet betalas omedelbart, så ska även avbeställningsförsäkring betalas samma dag.

Läs de fullständiga villkoren för avbeställningsförsäkring här

Räkna ut belopp och teckna din avbeställningsförsäkring här