fbpx

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring (Avbeställningssskydd) ingår inte i resans pris. Vi samarbetar med Gouda om du önskar att komplettera din resa med avbeställningsförsäkring. Kostnaden för avbeställningsförsäkring inklusive förlorat syfte med resan är från 7% av resans pris. Om du själv köpt flyg-, tåg- eller färjebiljetter separat så kan du välja att även räkna in kostnaden för dessa i försäkringens totalbelopp.
Obs! Avbeställningsskydd måste tecknas och betalas innan inbetalning av anmälningsavgiften. Om resan i sin helhet betalas omedelbart, så ska även avbeställningsförsäkring betalas samma dag.

På länken nedan kan du räkna ut kostnad och teckna avbeställningsförsäkring. Du kan även läsa de fullständiga villkoren:
Avbeställningsförsäkring

Goudas avbeställningsförsäkring täcker:

 • Akut sjukdom, skada eller dödsfall
 • Brand, inbrott, vattenläckage i din privata bostad
 • Oväntad uppsägning från arbetet
 • Skilsmässa
 • Oförmåga att fullfölja resans syfte (såsom vandring eller cykling)
 • UD-avrådan
 • Underkänd examination
 • Vaccination som ej kan genomföras
 • Medicinsk komplikation vid graviditet (innan vecka 32)

Om du inte kan delta i resan på grund av sjukdom så utfärdar EverTrek ett intyg på din avbokningskostnad. Du ger detta tillsammans med giltigt läkarintyg på att resans syfte inte kan fullföljas till Gouda reseförsäkring.

Reseförsäkring

Res aldrig utan en ordentlig reseförsäkring. Oftast ingår en grundläggande reseförsäkring i din hemförsäkring eller kortförsäkring, men för att få ett fullgott skydd bör du teckna en kompletterande försäkring. EverTrek erbjuder via Gouda marknadens främsta reseförsäkringar.

! De reseförsäkringar vi erbjuder via Gouda gäller även i relation till Covid-19 och trots UD:s avrådan. Tänk på att många hemförsäkringar har undantag för pandemi.

Via länkarna nedan beställer du enkelt den eller de försäkringar du är intresserad av. Gouda skickar försäkringsbrev och betalningsuppgifter direkt till dig.

Reseförsäkring för 0-69 år
Reseförsäkring för 70 år eller äldre

Goudas kompletterande Reseförsäkring täcker:

 • Läkarvård, tandvård, hemtransport, resa för nära anhörig
 • Olycksfall
 • Dödsfall
 • Ansvarsskydd
 • Överfallsskydd
 • Rättsskydd
 • Krishjälp
 • Egendomsskydd
 • Komma ikapp resa
 • Ersättningsresa/ förstörda semesterdagar
 • Försening
 • Bagageförsening
 • Aktivitetskostnader
 • Hyra av sportutrustning
 • Självrisk hyrt fordon eller hem